Okrouhlá - dům čp. 8

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato původně uzavřená vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V průběhu 2. poloviny 20. století byly původní hospodářská stavení zbořena a zůstala tak zachovaná pouze obytná stavba. Jedná se o přízemní pravděpodobně zděnou stavbu, kde na přízemí navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se tato usedlost pak zachovala do současnosti a je krásným příkladem toho, jak vypadala dříve zdejší zástavba.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×