Nová Ves - dům čp. 8

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato venkovská zemědělská usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být a pravděpodobně je i starší, jelikož se jedná o nejstarší statek v této oblasti. Tato usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu, kde obytná stavba je přízemní pravděpodobně zděná stavba, na které leží roubený věnec, který je zakryt sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděním. Dále se v tomto areálu nachází dodnes zachované stodoly, kolny, chlévy a další přízemní obytné stavení. Dodnes si tato usedlost zachovala svůj původní vzhled, a tak je krásným příkladem zdejší zástavby, jak vypadala dřív.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15425399

Dojmy: Krásná lidová usedlost, nacházející se na zdejší návsi.

Mapa

a

Fotografie

×