Malá Šitboř - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento židovský hřbitov sloužil pro pohřbívání dvou židovských komunit. Starší židovská komunita vznikla někdy před rokem 1724 v Milíkově a následně někdy v průběhu 18. století vznikla židovská obec i v Malé Šitboři. Již v roce 1847 je uváděno v Milíkově celkem 6 židovských rodin a 27 židovských rodin v Malé Šitboři. Postupem času si židé vystavěli v 18. století synagogu v Milíkově a následně židé v Malé Šitboři si vystavěli vlastní synagogu v roce 1808. Pro své potřeby si pak zdejší židé založili někdy na počátku 19. století vlastní hřbitov. Nejstarší náhrobek na tomto hřbitově pak pochází z roku 1818. Postupem času ale tyto dvě židovské komunity odcházeli do měst, a tak když vyhořela synagoga roku 1885 v Milíkově, tak již nebyla obnovena. Stejně tak nebyla obnovena synagoga v Malé Šitboři, která vyhořela v roce 1914. Nejnovější dochovaný náhrobek na tomto hřbitově pak pochází z roku 1900. Následně pak zdejší židovské komunity definitivně zanikly. Následně zdejší hřbitov postupně začal chátrat a nepomohla tomu ani 2. světová válka, během které byly pravděpodobně zdejší náhrobky povaleny či poškozeny. Nakonec prošel tento hřbitov v roce 2006 úpravou, kdy byly náhrobky opět vztyčeny a hřbitov byl očištěn od náletových dřevin. Dodnes se tak zachovalo celkem 90 náhrobků a 6 torz náhrobků a stylem se zde nachází náhrobky v pozdně barokním a klasicistním slohu, ale také ve slohu moderny.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-12584131

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1449281

Dojmy: Malebný hřbitov, který se nachází nedaleko Malé Šitboře.

Mapa

a

Fotografie

×