Martinov - krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Tento bohatě zdobený litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1859, jak dokládá letopočet na podstavci. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Nakonec se však pravděpodobně buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven do současné podoby. Bohužel nápis na podstavci byl v době mé návštěvy stále téměř nečitelný.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o tomto kříži téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×