Mrázov - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Usedlost byla vystavěna jako přízemní zděná stavba z lomového kamene, která je krytá sedlovou střechou a bedněnými štíty. Původně měl tento areál ještě několik hospodářských staveb, ty se ale do dnešních dnů bohužel nedochovali. I tak je tato stavba krásným příkladem toho, jak vypadala zdejší architektura ve své době.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×