Lomnička - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento židovský hřbitov byl založen na pozemku zdejší vrchnosti hraběte Josefa Auersperga někdy na počátku 19. století. Ve starší literatuře je uvedeno že tento hřbitov byl založen v roce 1822, ale samozřejmě může být starší, jelikož již v roce 1793 zde žilo celkem 12 židovských rodin. V roce 1960 byl datován nejstarší čitelný náhrobek do roku 1836, ale matričně nejstarší pohřeb je datován do roku 1830. V roce 1842 již měl tento hřbitov rozlohu 1503 m2, která se zachovala až do současnosti. Celý hřbitov byl v této době obehnán kamennou zdí, ale postupem času zdejší židovská obec postupně zanikal, a tak v roce 1857 splynula s františkolázeňskou židovskou obcí. Poslední židé žijící v této vesnici jsou pak datování do roku 1900 a poslední pohřeb na tomto hřbitově se konal v roce 1924. Bohužel následně přišla 2. světová válka, kdy byl tento hřbitov cílem nájezdů německých fanatiků, kteří jej systematicky ničili. Díky tomu se dodnes nezachovala kamenná zeď a většina náhrobků byla buď poničena, zničena či vyvrácena. Nakonec v roce 2000 prošel tento hřbitov částečnou renovací, během které byly vztyčeny zdejší náhrobky. Dodnes se tak zachovalo celkem 82 náhrobků a 10 podstavců.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: http://kvmuz.cz/typ/zidovske-hrbitovy/zidovsky-hrbitov-v-lomnicce

Dojmy: Starý hřbitov který je ukrytý v místním lesíku.

Mapa

a

Fotografie

×