Lipná - dům čp. 45

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna někdy v průběhu 19. století, jelikož je již zachycen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Jak byla tato usedlost vystavěna si nejsem jistý, jelikož celá usedlost prošla pravděpodobně v průběhu 1. dvacetiletí 21. století celkovou rekonstrukcí. Pravděpodobně se jedná jak obytné stavení, tak ostatní hospodářské stavby o přízemní zděné stavby, na které navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a hrázděnými štíty. Ale toto je jen můj odhad. Hrázděná, alespoň vzhledově je i ohradní zeď. Zajímavou součástí areálu je pak také zachovaný holubník, který se nachází v centru dvora.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×