Lipoltov - Boží muka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato drobná boží muka či kaplička byla vystavěna v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora pravděpodobně někdy v průběhu 1. poloviny 18. století, jelikož jsou již zachycena na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale můžou být samozřejmě i starší. Tato sakrální stavbička byla vztyčena na rozcestí dřívější křižovatky, po které dnes již není ani vidu ani slechu. Bohužel po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestala tato boží muka být udržovaná a pozvolna chátrat. To co bylo ve výklencích bylo buď zničeno a nebo ukradeno. Nakonec ale naštěstí byla pravděpodobně v průběhu 1. dvacetiletí restaurována do současné podoby.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbičce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×