Klášter - socha sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato barokní socha sv. Floriána byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1726 jako vzdání úcty opatu Raymundu III. Schimanovskému. Jaká byla její další historie je pro mě neznámé, jisté je že po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a dokonce jí byla někdy v této době uražená ruka. Nakonec však byla tato socha v roce 1975 restaurována a vyspravena restaurátory Františkem Pašekem a Zdeňkem Šejnostem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-floriana-17961049

Dojmy: Krásná barokní socha, která se nachází naproti klášteru.

Mapa

a

Fotografie

×