Klášter - Ovčí dvůr

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento hospodářských dvůr byl založen opatem Ambrožem někdy v průběhu 13. či 14. století jako jedno z nejstarších hospodářských zázemí kláštera v Teplé. V této době nesl tento dvůr název Děčkovice. Bohužel byl tento dvůr během třicetileté války zničen a své obnovy se dočkal až v roce 1763, kdy byl barokně přestavěn na panský dvůr. Tímto krokem získal tento dvůr v podstatě svou současnou podobu, i když se dočkal ještě několika menších přestav a úprav. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento dvůr být udržován a postupně chátral. Díky tomu je v současné době téměř v dezolátním stavu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/ovci-dvur-17949625

Dojmy: Dvůr, který má bohatou historii, ale bohužel v době mé návštěvy se nacházel ve velmi špatném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×