Klášter - lípa u hřbitova

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Lípa u hřbitova je vysoký, zdaleka viditelný památný strom lípa malolistá (Tilia cordata), který roste u silnice před severní hřbitovní zdí premonstrátského kláštera v Teplé. Je pozůstatkem kompozice z doby barokní přestavby konventu a zahrad tepelského kláštera a města Teplá. Úzká koruna sahá do výšky 28,5 m. Kmen stromu se ve třech metrech výšky dělí do semknuté dvojice kosterních větví, obvod kmene měří 551 cm dle měření z roku 2014. Strom je chráněn od roku 2006 jako krajinná dominanta, součást kulturní památky a strom s významným vzrůstem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_u_h%C5%99bitova_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Krásný vysoký a mohutný strom.

Mapa

a

Fotografie

×