Kladruby - dvůr čp. 7

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento zemědělský dvůr byl vystavěn klášterem v Teplé někdy v průběhu 13. či 14. století v gotickém slohu. Bohužel v roce 1647 byl tento dvůr vypálen spolu se vsí Švédskými vojsky. Dne 19. května 1693 byl položen základní kámen barokní přestavby a obnovy tohoto zemědělského dvora, která byla ale dokončena až v roce 1764. V průběhu poloviny 18. století a na počátku 19. století byl tento dvůr upraven klasicistně a tím získal v podstatě svůj současný vzhled. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento dvůr klášteru zkonfiskován a pravděpodobně se stal majetkem státních statků, během jejichž éry v průběhu 2. poloviny 20. století chátral, až se dostal do současné velmi zchátralé podoby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/klasterni-zemedelsky-dvur-15325075

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný zemědělský dvůr, který je bohužel velmi zchátralý.

Mapa

a

Fotografie

×