Krapice - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Usedlost byla vystavěna jako uzavřená zemědělská usedlost v typickém Chebském lidovém slohu. V době výstavby se tato usedlost skládala z obytného stavení a tří hospodářských stavení, dodnes se pak zachovalo pouze přízemní zděné stavení a jedno hospodářské stavení. Nejzajímavější stavbou tohoto areálu je pak právě to hospodářské stavení, které je postaveno jako přízemní zděná stavba z lomového kamene, na kterém leží roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Usedlost bohužel v průběhu 2. polovině 20. století chátrala, a tak na počátku 21. století byla v dezolátním stavu, ale během mé návštěvy probíhala postupná rekonstrukce.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×