Hrozňatov - poutní areál Maria Loreto

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Na tomto místě byl původně vystavěn řádem Chebských Jezuitů v roce 1557 pravděpodobně barokní farní kostel sv. Ducha. Tento kostel pak posloužil jako základ výstavby poutního areálu. O jeho výstavbu se pak zasloužil rektor Chebské Jezuitské koleje Jan Jiří Dasselmann. Základní kámen tohoto nádherného barokního areálu byl položen dne 3. října 1664 opatem Tepelského kláštera Raymndem Wilfertem. Kaple Panny Marie Loretánské byla dokončena již v roce 1665 a v ní byla umístěna soška Milostivé Panny Marie Loretánské. Dne 15. listopadu 1665 byla tato kaple vysvěcena biskupem z Regensburgu a hrabětem Ernstem z Wartenbergu. První mše se tato kaple dočkala v roce 1667. V roce 1672 byly do zvonové věže umístěny zvony s erby patronů tohoto poutního areálu a v letech 1675 – 1683 byly kolem kaple vystavěny otevřené ambity. Celý areál se pak dočkal slavnostního dokončení v roce 1689, za velkého přispění hraběnky Heissensteinové. Již v 70. letech 17. století se po okolí začali šířit zprávy o zázracích, kdy věřící byli skrze modlitby ke zdejší sošce byly zázračně uzdraveni. Po zrušení Jezuitského řádu císařem Josefem II. v roce 1777 se tento areál stal součástí Chebské farnosti a postupem času zde byla založena vlastní farnost. V roce 1914 byla rekonstruována kaple Panny Marie Loretánské a v roce 1915 proběhly oslavy k výročí 250. let zasvěcení sošky Panny Marie. Poslední německá mše se v tomto poutním areálu konala dne 9. září 1946, a po ní ačkoliv se jednalo o poutní a hodnotný historický areál se konala také v roce 1951 poslední Česká mše. Následně se loreta stala součástí pohraničního pásma a začala chátrat. V roce 1952 vyhořela střecha prostřední zvonové věže a socha Panny Marie s Ježíškem nad portálem se stala cvičným terčem pro pohraniční stráž. Na konci 80. let 20. století byl vydán pro dezolátní stav příkaz pro demolici, ale k demolici naštěstí nedošlo. V 90. letech o tento areál pečoval José Kočí, který se snažil areál bránit před vandaly a náletovými dřevinami. Po roce 1989 byl areál opět převeden do majetku církve, ale pro náročnost a výši cen oprav tento areál nadále chátral. Nakonec se dne 11. února 1992 rozhodl Ing. Anton Hart, který byl zdejším rodákem v Bavorském Waldsassenu uspořádat spolek pro zachování a podporu poutního místa Maria Loreto. Díky prostředkům tohoto spolku a dotacím z programu ministerstva kultury ČR byly započnuty postupné opravy, které byly dokončeny až v roce 2003.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-poutni-areal-maria-loreto/

Dojmy: Nádherný barokní areál s bohatou historií.

Mapa

a

Fotografie

×