Hoštěc - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Toto malebné vesnické stavení bylo vystavěno jako typická západočeská lidová zemědělská usedlost. Stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Celý areál se pak skládá z dodnes zachované vjezdové brány. Dále se zachovala roubená stodola s bedněným štítem a sedlovou střechou. A posledním zachovaným stavení je pak obytné stavení s chlívkem. Jedná se o přízemní pravděpodobně zděnou stavbu z lomového kamene, na které je roubený věnec, který přechází v hrázděný štít a sedlovou střechu. Dodnes si pak toto stavení zachovalo více méně svůj původní vzhled, a tak je krásným příkladem toho, jak vypadala zdejší původní zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×