Hranice - dům čp. 180

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v lidovém slohu někdy v průběhu 18. či na počátku 19. století. Stavba byla vystavěna jako patrová z části zděná a z části roubená stavba, která je krytá sedlovou střechou a zdi jsou kryté bedněním. Na stavbu pak navazuje kolmo hospodářské křídlo, které je vystavěno pravděpodobně také jako roubená stavba krytá bedněním a sedlovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/rodinny-dum-14448061

Dojmy: Krásná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×