Hranice - dům čp. 156

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato usedlost byla vystavěna pravděpodobně v klasicistním slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavba byla vystavěna jako patrová zděná stavba s bohatě zdobenou fasádou a krytá polovalbovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Krásná bohatě zdobená stavba.

Mapa

a

Fotografie

×