Cheb - pomník Sovětským obětem

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: V okolí Chebu během 2. světové války vzniklo několik pracovních táborů. Ty se nacházeli Na Vinici, na vojenském letišti či u letecké továrny a v Hradišti. První záznam o přivezení Sovětských zajatých vojáků pochází ze dne 30. června 1941, kdy sem bylo přivezeno 12 vojáků. Postupně se tyto tábory plnili nejen Rusi, ale také lidmi z východu. Zatím co na práce byli lidé z východu nasazováni pouze když byli zdraví a byli plnoletí, tak co se týká Ruských zajatců, tak ti pracovali i když byli nemocní a i když jim bylo jen 10 let. Díky náletům na počátku roku 1945 byly tyto pracovní tábory přesunuty do okolí a zajatci byly umístěni do rekvírovaných civilních objektů. Na jaře roku 1945 bylo započnuto s pochody smrti, které křižovali Chebsko při kterých zemřelo mnoho lidí buď vyčerpáním či umučením. Vše skončilo až s příchodem Americké armády, která v květnu zorganizovala v květnu roku 1945 přesun Ruských zajatců do Karlových Varů k Rudé armádě. Jednotlivé oběti z let 1941 – 1945, ale převážně ze spojeneckých náletů byly pohřbívány někde na jihovýchodním rohu zdejšího hřbitova. Nejprve byly pohřbíváni o samostatných hrobů, které ale vystřídali hroby hromadné. Nakonec zde bylo tak pochováno 277 osob. Dnes se již ale neví kde přesně, jelikož zde na hřbitově proběhlo mnoho úprav. Nejdříve tak vojáci Chebské posádky v listopadu roku 1946 vztyčili pamětní dřevěný kříž, a nakonec byl dne 9. května roku 2000 odhalen tento pomník, který připomíná zdejší mrtvé Sovětské vojáky, válečné zajatce a zavlečené civilisty. Někde v těchto místech se pak nacházeli hromadné hroby těchto obětí.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jednoduchý obelisk, který připomíná oběti zdejších pracovních táborů.

Mapa

a

Fotografie

×