Brtná - PR Mechové údolí

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Mechové údolí je přírodní rezervace, byla vyhlášena dne 24. května 1998 o rozloze 6,64 ha a nachází se u obce Dolní Žandov. Důvodem ochrany je ochrana a zachování významných rašelinišť, pramenišť a mokřadních společenstev v povodí bezejmenného vodního toku, které jsou mimořádně druhově bohaté a proto vegetačně velmi cenné a jako genofondová plocha přesahují svým významem hranice místního regionu. Vzniku rezervace předcházela práce botaniků při hledání vzácné orchideje měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa). V roce 1996 prokázal průzkum oblasti, že orchidej v lokalitě roste v unikátním rašeliništi. Jmenovaná orchidej se nalézá v ČR už jen na dvou lokalitách (obě na Českolipsku). Oproti ostatním orchidejím se rozmnožuje i vegetativně pomocí hlízek, které opadávají z okraje listu mateřské rostliny. Kromě měkkyně roste v oblasti např. kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) či silně ohrožená masožravka tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a bublinatka menší (Utricularia minor). Z ohrožených rostlin lze v místě nalézt vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata) a klikvu bahenní (Vaccinium oxycoccos).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechov%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mechov%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_(nature_reserve)

Dojmy: Krásná lokalita, kterou jsem bohužel nenavštívil z důvodu nedostatku času.

Mapa

a

Fotografie

×