Aš - radnice

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Nejstarší budova radnice vyhořela v roce 1696 během požáru, který zachvátil celé město Aš. Náhradní budova radnice byla jen velmi skromná, reprezentativní objekt nechali majitelé ašského panství, páni z Zedtwitz, postavit podle návrhu chebského stavitele Angela Pfeffera až v roce 1733. Budova znovu vyhořela v roce 1814, v letech 1815–1816 byla ale obnovena ve svém původním rozsahu, pouze tvar střechy byl pozměněn z valbové na sedlovou. V roce 1885 bylo vzhledem k nepostačujícím prostorům pro městské úředníky přistavěno druhé patro, čímž zanikla dříve výrazná, a dnes již ne tolik výrazná věž.. V budově bylo v letech 1958–66 umístěno městské muzeum, pak až do roku 2002 městská knihovna (městský úřad byl přesunut do jiného objektu). V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, během které došlo k výraznému zásahu do pláště budovy: fasáda na jižní straně byla zcela rozdělena proskleným rizalitem. Dále byly rekonstruovány půdní prostory na prostory kancelářské, do budovy byl umístěn bezbariérový výtah a byla obnovena žlutá fasáda a od roku 2003 v něm opět sídlí městský úřad.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_v_A%C5%A1i

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná a bohatě zdobená stavba.

Mapa

a

Fotografie

×