logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Královské Pořičí dům čp. 7 dům čp. 32

Královské Pořičí - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům je postaven jako hospodářská usedlost, ve stylu hrázděné lidové architektury typické pro oblast Sokolovska a vybudován byl, jak dokládá letopočet stavby v roce 1835. Přízemí stavení je zděné, pravděpodobně z lomového kamene, na ně pak navazuje hrázděné patro, s bohatě zdobeným štítem a prudkou sedlovou střechou. Jedná se o jednu z nejlépe zachovaných staveb hrázděného typu v této obci, ale možná i na Sokolovsku.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15266103

Dojmy: Krásně zdobené Hrázděný statek. vypadá to hned lépe, když se o to někdo stará.

Mapa

Fotografie

×