Žlábek
logo prehis.cz Cestování okres Semily Žernov

Žlábek

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Žlábek, malebná vesnice v okrese Semily, je součástí obce Tatobity a nachází se asi 1,5 km východně od ní. Historie Žlábku je bohatá a fascinující. V roce 1462 si lomnická vrchnost přivlastnila okolní pozemky, včetně Žlábku, a připojila je ke svému dvoru. První písemná zmínka o dvoře Žlábecko pochází z roku 1583, za vlády posledních Přemyslovců, a je zapsána v nejstarší pozemkové knize tuhaňské.

V roce 1605 zdědila Apoléna Sternberková z Valdštejna dům v Praze a svobodný dvůr Žlábecko se všemi rybníky, dědinami, pastvinami, loukami i lesy. Téhož roku prodala dvůr Žlábecko bratrům Kryštofovi a Janu Weyskovým. Kryštof zemřel v roce 1610 a Jan během třicetileté války zmizel.

V roce 1647 chovala na dvoře Žlábecko Gertruda Lamottová čtyři koně, šest krav, čtyři jalovice a zasévala šedesát korců orných polí. V roce 1659 se v domě rodiny Dědkových objevilo první okénko na vydávání nápojů.

V roce 1669 zdědili bratři Jan a Daniel Štučkovi svobodný dvůr Žlábecko, ale kvůli neshodám nemohli hospodařit a Daniel prodal svůj díl Janovi. V roce 1696 se o Žlábecko začal ucházet Rudolf hrabě z Morcinů a nakonec odkoupil dvůr. Jan Štučka si v Rovensku otevřel obchod.

V roce 1702 se dvůr dostal z hrabství opět do rodiny Dědkových, když Václav Dědek vstoupil do poddanství hraběti. Jan Dědek ve dvoře měl povolený pivní a kořalkový šenk. Pálenku nesměl prodávat na lomnické panství a za své pálení musel odevzdávat finanční výdaje ve výši 20 zlatých rýn ročně. Díky tomuto poplatku byl vystavěn kostel v Tatobitech.

V roce 1780 prý u domu s číslem popisným 38 stála zajímavá kupa, na níž stála hlasná tvrz, později ze dřeva, v údolí okolo vedla zemská cesta do Německa. Když už byla tvrz dřevěná, byla podle svědků zde tajná chodba. Existence této tvrze je však nejistá a může jít pouze o fantazii pamětníků.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Žlábek stal součástí obce Tatobity a v roce 1930 se stal samostatnou obcí. V roce 1961 o svou samostatnost přišel a stal se součástí obce Tatobity, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 108 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDl%C3%A1bek_(Tatobity)

Zdroj: https://dspace.tul.cz/server/api/core/bitstreams/07651d3b-304d-4900-ac38-f83b635ed773/content

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se východně od Tatobit, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Fotografie

krucifix ve Žlábku
pomník obětem 1. světové války ve Žlábku