Vesec
logo prehis.cz Cestování okres Semily Václaví Volavec

Vesec

Informace

Navštíveno: 8. 9. 2022

Historie: Vesec, malebná vesnička v srdci Českého ráje, je částí obce Mírová pod Kozákovem, ležící v okrese Semily. Tato idylická lokalita se rozkládá přibližně 2 km na severovýchod od centra Mírové pod Kozákovem, kde sídlí i obecní úřad.

Historie Vesce sahá až do roku 1320, kdy je vesnice poprvé písemně zmíněna. V té době byla součástí panství hradu Rotštejn, avšak osud ji zavál pod křídla panství Hrubý Rohozec. Zajímavostí je, že v roce 1534 byla Vesec označena jako opuštěná, ale příčiny jejího vylidnění zůstávají zahaleny tajemstvím. Přesto se vesnice znovu naplnila životem a pokračovala ve svém vývoji.

S příchodem 19. století a zrušením patrimoniální správy se Vesec stala částí obce Klokočí. Tento stav trval až do roku 1921, kdy Vesec získala status samostatné obce. Tuto nezávislost si užívala až do roku 1961, kdy byla přičleněna k Mírové pod Kozákovem, kde zůstává dodnes.

Podle posledního sčítání lidu v roce 2021 se v Veseci hrdě hlásilo 216 obyvatel, kteří tvoří srdce této historické a půvabné vesnice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesec_(M%C3%ADrov%C3%A1_pod_Koz%C3%A1kovem)

Zdroj: Místopisný slovník království českého - August Sedláček

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se severovýchodně od Mírové pod Kozákovem, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 ve Vesci
kaple Anděla Strážce ve Vesci
socha sv. Jana Nepomuckého ve Vesci