socha Panny Marie
logo prehis.cz Cestování okres Semily Roudný Lípa v Roudném

Roudný - socha Panny Marie

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Na jihovýchodním okraji malebné vesnice Roudná, kde se vesnická zástavba setkává s rozlehlou loukou, stojí socha Panny Marie Immaculaty. Tato pozdně barokní socha, která byla pravděpodobně vytvořena v kamenické dílně v Turnově na přelomu 18. a 19. století, se tyčí za domem s číslem popisným 31, na místě kdysi známém jako U Panny Marie u zvonku.

Socha byla obnovena v roce 1833 z nákladu Václava Damaška, jak dosvědčuje nápis na soklu. Sokl je zdoben obdélným rámečkem s vykrajovanými rohy, v nichž býval letopočet zřízení sochy, z něhož se dochovaly pouze počáteční číslice 18. Uvnitř rámečku je dnes zaniklý nápis "Obnoweno z nákladu Wáclawa Damasska 1833".

Čtyřboký dřík sochy je v dolní části rozšířen o dvojici masivních stlačených volut, mezi nimiž je kartuše s iniciálami W D (Václav Damašek). Dřík je dekorován na čelní straně reliéfem sv. Václava na koni a na bocích sv. Rodinou a dalším reliéfem nejasného výkladu.

Socha Panny Marie ve zřaseném splývavém oděvu stojí na Zeměkouli, pravá noha nakročena do strany, levou paži vztahuje k pravému rameni. Celá postava se mírně naklání doleva. Objekt dosahuje výšky cca 350 cm (socha cca 130 cm), zhotoveno z pískovce.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-panny-marie-15814739

Dojmy: Krásná barokní socha, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

socha Panny Marie v Roudném
socha Panny Marie v Roudném
socha Panny Marie v Roudném
socha Panny Marie v Roudném
socha Panny Marie v Roudném
×