Roztoky u Semil
logo prehis.cz Cestování okres Semily Roztoky u Jilemnice Rybnice

Roztoky u Semil

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2022

Historie: Roztoky u Semil, malebná obec v okrese Semily, leží asi 6 km severně od města Semily. Její historie sahá až do let 1356-1360, kdy byly vsi Bozkov a Roztoky postoupeny Haškovi z Lemberka klášterem hradišťským.

V roce 1627 se Roztoky staly součástí navarovského panství, které vlastnila Gertruda de Lamotte. Po její smrti v roce 1654 přešel statek Jesenný spolu s Návarovem na jejího syna Vincence a dceru Marii Angelu. V roce 1757 měly Roztoky jedenáct domů.

Lamottové vlastnili Jesenný až do roku 1794, kdy statek koupil František Xaver svobodný pán z Dejm a Stříteže. V roce 1813 přikoupil Jakub Veith Jesenný k panství Semily a v roce 1824 panství převzal Karel Alain Rohan.

Jesenný byl zvláštním alodním statkem semilského panství a obsahoval pět vsí: Jesenný, Roztoky, Helkovice, Stanový a Bohňovsko. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Roztoky staly samostatnou obcí a svou samostatnost si udržely až do současnosti.

V letech 1892-93 byla postavena silnice ze Semil přes Bozkov do Vysokého, která prochází obcí. Kdysi se v obci těžila i železná ruda. Obyvatelstvo se zabývalo drobným zemědělstvím a hlavně domácím tkalcovstvím, broušením skla a navlékáním koralí. Za první republiky zde bylo postaveno několik brusíren.

V roce 1917 byla postavena silnice do Helkovic. Poštovní úřad byl v Jesenném. Obec měla v roce 1921 86 domů a dalších 14 vyhořelých a neobnovených, bydlelo zde 96 rodin (440 lidí). Dvoutřídní školu zřídil ve vsi Václav Veith.

V Roztokách bylo založeno několik spolků, v roce 1892 Čtenářsko-ochotnická jednota "Svornost", o rok později sbor dobrovolných hasičů, v roce 1909 Hospodářský spolek, v roce 1937 Včelařský spolek, v roce 1939 odbor Jednoty dělnictva sklářského průmyslu a živností a o rok později Sokol.

Dle sčítání z roku 2023 zde žilo celkem 110 obyvatel. Roztoky u Semil jsou tedy obcí s bohatou historií a aktivním společenským životem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_u_Semil

Zdroj: https://www.roztokyusemil.cz/o-obci

Dojmy: Malebná obec, nacházející se severně od Semil, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Bartošova lípa v Roztokách u Semil
dům čp. 4 v Roztokách u Semil
dům čp. 18 v Roztokách u Semil
dům čp. 27 v Roztokách u Semil
dům čp. 35 v roztokách u Semil
dům čp. 55 v Roztokách u Semil
dům čp. 72 v Roztokách u semil
dům čp. 76 v Roztokách u Semil
Lípa v Roztokách u Cesty v Roztokách u Semil
pomník obětem 1. světové války v Roztokách u Semil
PR Údolí Vošmendy v Roztokách u Semil
Roztocký mlýn v Roztokách u Semil
sloup se sochou Panny Marie v Roztokách u Semil
socha Panny Marie Karlovské v Roztokách u Semil
socha sv. Jana Nepomuckého v Roztokách u Semil