socha sv. Vojtěcha
logo prehis.cz Cestování okres Semily Pelešany socha sv. Víta socha sv. Walburgy

Pelešany - socha sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Vrcholně barokní pískovcová socha svatého Vojtěcha je jedním z pozoruhodných děl od Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos (1697-1776), předního člena významné rodinné firmy sochařů a řezbářů. Tato socha byla vytvořena v letech 1724-1728 na objednávku hraběnky Marie Markéty z Valdštejna a později umístěna na most, kde zdobila okolí.

Socha stojí na profilovaném soklu s proláklými stěnami a představuje postavu světce v téměř klidném postoji. Svatý Vojtěch je zobrazen zahalen do bohatě řaseného biskupského šatu, má bohatý plnovous a na hlavě nese mitru. Jeho pravá ruka drží zavřenou knihu před hrudí, zatímco levá ruka svírá masivní veslo.

Bohužel, v průběhu času utrpěla tato socha značné škody, a tak byla mezi lety 1995 a 1997 přemístěna do kaple svatého Jana Nepomuckého. Na most byla instalována její věrná kopie, kterou vytvořil sochař Jiří Novák. Přes tyto obtíže zůstává tato socha důležitým příkladem barokního uměleckého dědictví, které zdobilo historická místa v Českých zemích.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/areal-hradu-valdstejn-20640110

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/28565-sochy-hrad-valdstejn/

Dojmy: Krásná barokní socha, která zdobí most před hradem Valdštejnem.

Mapa

Fotografie

socha sv. Vojtěcha v Pelešanech
×