socha sv. Josefa
logo prehis.cz Cestování okres Semily Pelešany socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Ludmily

Pelešany - socha sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Tato výjimečná vrcholně barokní pískovcová socha svatého Josefa je mistrovským dílem umělce Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos (1697-1776), nejvýznamnějšího představitele rodinné firmy sochařů a řezbářů. Vznikla jako součást souboru soch, které byly v letech 1724-1728 postupně umisťovány na most na objednávku hraběnky Marie Markéty z Valdštejna.

Světec svatý Josef je vyobrazen na profilovaném soklu s proláklými stěnami, což dodává soše na působivosti a dynamice. Jeho postava, mírně nadživotní velikosti, zaujímá afektovaný postoj s nakročenou pravou nohou. Svatý Josef, s prostovlasou hlavou ukloněnou vpravo, je oděn do bohatě řaseného pláště, který přidržuje pravou rukou. Na levé ruce držel původně ratolest, která symbolizovala jeho patronství nad Dítětem Ježíšem. Bohužel, v průběhu času socha velmi sešla, a tak byla mezi lety 1995 – 1997 přemístěna do kaple sv. Jana Nepomuckého a na most byla umístěna její kopie od sochaře Jiřího Nováka. Přesto i v této podobě zůstává svědectvím mistrovského řemesla a zanícení umělce, ačkoli původní plastika ztratila svoji autentičnost.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/areal-hradu-valdstejn-20640110

Dojmy: Krásná barokní socha sv. Josefa, která se zachovala do současnosti.

Mapa

Fotografie

socha sv. Josefa v Pelešanech
socha sv. Josefa v Pelešanech
×