Přepeře
logo prehis.cz Cestování okres Semily Proseč u Žernova Radvánovice

Přepeře

Informace

Městský erb:

IMG_5282

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Přepeře, obec s bohatou historií, se nachází v Libereckém kraji, v těsné blízkosti města Turnova. Ačkoliv přesné datum založení obce není známo, první písemná zmínka o ní pochází z roku 1323. Tehdy se po Přepeřích psal Pertolt, který se účastnil bojů proti Vokovi z Rotštejna mezi lety 1318 a 1328.

Po Pertoltovi zdědil ves Pešek z Přepeř, který zemřel v roce 1389. V roce 1407 je zde zmiňován Petr z Přepeř. Jeden z těchto tří mužů postavil v obci panský dvůr s tvrzí, která se nacházela v jihozápadní části obce u řeky Jizery. Datum zániku tvrze není známo, ale mohlo se tak stát během husitských válek, při vpádu Lužičanů na Turnovsko v roce 1468, nebo při připojení obce k Hruboskalskému panství v polovině 16. století.

V polovině 16. století získal ves Adam z Vartenberka. Po jeho smrti v roce 1564 bylo Hruboskalské panství rozděleno mezi jeho syny. Přepeře získal Jan z Vartenberka, který si zde postavil panský dům. Po jeho smrti v roce 1571 však vypukly spory o dědictví, které trvaly až do roku 1578. Tehdy byly Přepeře rozděleny mezi Karla a Jaroslava z Vartenberka.

Karel zemřel v roce 1612 a Přepeře přešly na jeho syna Jindřicha Otu. Ten se usadil na zdejším dvoře, ale z soupisu majetku víme, že panský důr mezitím zanikl. V roce 1615 byly Přepeře připojeny k panství Svijany.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Přepeře staly součástí obce Příšovice, ale v roce 1880 se osamostatnily a staly se samostatnou obcí. Po konci 2. světové války byl původní panský dvůr znárodněn a usídlilo se zde JZD. Z původních budov dvora se do dnešních dnů nezachovalo téměř nic, stejně jako z tvrziště, které bylo ještě v 60. letech 20. století patrné. Dle sčítání lidu z roku 2023 zde žije celkem 1000 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epe%C5%99e_(okres_Semily)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Větší obec, nacházející se západně od Turnova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 15 v Přepeřích
dům čp. 16 v Přepeřích
dům čp. 19 v Přepeřích
dům čp. 28 v Přepeři
fara v Přepeřích
hřbitovní kaple v Přepeřicích
kostel sv. Jakuba v Přepeřích
pomník obětem 1. světové války v Přepečích
socha sv. Agáty v Přepeři
socha sv. Jana Nepomuckého v Přepeřích
socha sv. Jana Nepomuckého v Přepeřích
textilní továrna Karla Kopala v Přepeři