Nudvojovice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Nová Ves u Turnova Ohrazenice

Nudvojovice

Informace

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Jste-li milovníky historie a přírody, měli byste navštívit Nudvojovice, malou vesnici, která je dnes součástí města Turnov. Tato vesnice má za sebou dlouhou a zajímavou historii, která sahá až do 13. století, kdy zde cisterciáci z Mnichova Hradiště postavili kostel sv. Jana Křtitele. Tento kostel je dodnes zachován a patří k nejstarším památkám v okolí. Cisterciáci také vlastnili čtyři dvory v Nudvojovicích, ale jejich majetek jim byl odebrán v roce 1420 a přešel pod různé šlechtické rody, jako byli například páni ze Svijan, z Malé Skály nebo z Rohozce. Vesnice tak procházela různými změnami a přestavbami, které ovlivňovaly její vzhled i život obyvatel.

První písemná zmínka o existenci vesnice Nudvojovice je z roku 1250, kdy byla založena spolu s kostelem sv. Jana Křtitele. První písemná zmínka o jejím jménu je z roku 1437, kdy byla vesnice součástí Svijanského panství. V průběhu 15. století se ves dostala do rukou vladyků z Nudvojovic, kteří zde zbudovali tvrz. Ti pak prodali své zboží různým šlechticům, mezi nimiž byli i páni z Malé Skály, kteří se stali novými majiteli vesnice. V roce 1538 se Nudvojovice staly součástí Rohozeckého panství, kdy je koupil Jan z Rohozce od Jana ze Svijan. V roce 1593 se opět vrátila pod Svijany. V 19. století se Nudvojovice staly součástí obce Modřišice, ale v roce 1930 byly připojeny k Turnovu jako jeho místní část. V roce 1961 pak vesnice zanikla a její území bylo začleněno do města Turnov.

Nudvojovice jsou tedy vesnicí s bohatou historií, která se odráží v její architektuře i kultuře. Pokud máte rádi historické památky, můžete si prohlédnout kostel sv. Jana Křtitele, který je ukázkou románského slohu s gotickými prvky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Nudvojovice)

Zdroj: Místopisný slovník historický království Českého - August Sedláček

Dojmy: Menší městská část města Turnov, nacházející se v severozápadní části tohoto města, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Nudvojovický jasan v Nudvojovicích
smírčí kříž 0640 v Nudvojovicích
zemědělský dvůr v Nudvojovicích
železniční depo v Nudvojovicích