Nová Ves u Poniklé
logo prehis.cz Cestování okres Semily Nouzov Nová Ves u Turnova

Nová Ves u Poniklé

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2022

Historie: Nová Ves, známá také pod německým názvem Neudorf, je malebná vesnice, která se rozkládá asi 1 kilometr jižně od obce Poniklá. Její historie je zahalena tajemstvím, neboť přesné datum jejího založení a osudy, které sdílela, zůstávají neznámé.

Nicméně, je známo, že Nová Ves byla úzce spjata s Poniklou, obcí nedaleko. Tento vztah byl ještě posílen v polovině 19. století, kdy byla patrimoniální správa zrušena a Nová Ves se stala součástí Poniklé. Tento stav trvá dodnes, což svědčí o hlubokých historických vazbách mezi těmito dvěma místy.

Takže ačkoli mnoho detailů o Nové Vsi zůstává neznámých, je jasné, že její osud byl a stále je úzce spjat s Poniklou. Tato skutečnost dodává Nové Vsi charakter a historický význam, který přetrvává do dnešních dnů.

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jižně od Poniklé, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 7 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 13 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 14 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 21 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 23 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 27 v Nové Vsi u Poniklé
dům čp. 28 v Nové Vsi u Poniklé
Mladkovský hrádek v Nové Vsi u Poniklé
most v Nové Vsi u Poniklé