Nedvězí
logo prehis.cz Cestování okres Semily Mříčná Nouzov

Nedvězí

Informace

Navštíveno: 9. 9. 2022

Historie: Nedvězí, malebná vesnice ležící asi 2 km jihovýchodně od obce Slaná v okrese Semily, má bohatou historii. Místo, kde dnes stojí Nedvězí, bylo pravděpodobně osídleno již od poloviny 12. století, kdy zde hráli klíčovou roli Markvartici.

Historie Nedvězí je obestřena tajemstvím. Nejsme si jisti, zda ves vznikla jako malá skupina chalup kolem dvorce nebo tvrze malého šlechtice, nebo jako vesnice založená na již existujícím panství mocnějšího šlechtice. V roce 1316 se v historických záznamech objevuje zmínka o „nepokojném“ Petrovi z Nedvězí. Vesnice Nedvězí je popisována jako „dřívější sídlo vladycké“.

Ačkoli v Nedvězí nejsou patrné žádné valy nebo rozvaliny, které by svědčily o existenci nedvězské tvrze, mohla být tato tvrz malým dvorcem v horní části dnešní vesnice kolem čísla popisného 1 nebo 2. Tento vladyka, nižší šlechtic nebo držitel vlastního pozemkového majetku, pravděpodobně pro své lidi stavěl stavení, z nichž pak vznikaly vesnice.

V roce 1322 cituje Petra z Nedvězí i A. Profous. Tato zmínka pochází z doby Jana Lucemburského, který byl korunován na krále v roce 1311. V této době, kdy král překonal rozpory se šlechtou tzv. domažlickým mírem a v roce 1318 prakticky správu země svěřil panstvu, které se již předtím angažovalo v oblasti zakládání vesnic, lze předpokládat založení Nedvězí.

První citace o Nedvězí v zemských deskách se týkají stížnosti pana Voka z Rotšteinu nad Klokočím na Petra z Medvězí, že někteří poddaní z Markvarticů vyloupili jeho zboží. Po sto letech se o Nedvězí znovu dozvídáme. Dne 8. září 1433 je vzpomínána Kateřina z Nedvězí, která prodala své dědiny Nedvězí a Slanou Václavu ze Žampachu za 18 kop grošů českých.

Nedvězí bylo zakoupeno panem Vilémem Štěpanickým z Valdštejna jako součást celého panství, které zahrnovalo 10 vsí, včetně Nedvězí a jeho okolí. Tato koupě se udála buď v roce 1524 nebo v roce 1528. Díky této koupi se Nedvězí stalo součástí Lomnického panství, kam patřilo až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si udržela až do roku 1950, kdy se stala součástí obce Slaná, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 185 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedv%C4%9Bz%C3%AD_(Slan%C3%A1)

Zdroj: http://www.paichl.cz/knihy/Nedvezi.htm

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se jihovýchodně od Slané, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 v Nedvězí
dům čp. 6 v Nedvězí
dům čp. 8 v Nedvězí
dům čp. 25 v Nedvězí
hasičská zbrojnice v nedvězí
kaple v Nedvězí