Mladostov
logo prehis.cz Cestování okres Semily Mírová pod Kozákovem Modřišice

Mladostov

Informace

Navštíveno: 5. 9. 2022

Historie: V malé vesnici Mladostov, která je součástí obce Vyskeř v okrese Semily, se skrývá bohatá historie. Přesné datum jejího založení sice není známo, avšak první písemná zmínka o ní pochází z roku 1415, kdy se objevila ve dvorských deskách. Od té doby byla Mladostov součástí Skalského panství až do konce své existence. Prvními známými majiteli vesnice byli bratři Jan a Oldřich Zajícové z Hazmburka, kteří panství před konce 15. století prodali Jindřichu Svojanovskému z Boskovic. Po jeho smrti se stal majitelem panství jeho bratr Jan, který se snažil rozšířit své panství, ale skončil hluboce zadlužený. V roce 1514 byl nucen prodat panství svému věřiteli Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. Z té doby víme, že ve vesnici žili tři osadníci: Jan Čamrda, Petr Kočika a Kašlánek starý. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství, včetně Mladostova, zkonfiskováno a stalo se majetkem Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Mladostov byl spravován jako součást Vyskře. V polovině 19. století, po zrušení patrimoniální správy, se Mladostov stal součástí obce Vyskeř, a to dodnes. Je zajímavé poznamenat, že v roce 1961 zde žilo 53 obyvatel, ale podle sčítání lidu v roce 2021 zde trvale žije pouze dvojice lidí. Tímto se Mladostov prakticky proměnil v chalupnickou osadu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mladostov

Zdroj: https://www.mladostov.cz/ubytovani-cesky-raj/historie-obce-mladostov/historie-obce-mladostov/

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Vyskeře, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Fotografie

dům čp. 10 v Mladostově
krucifix v Mladostově