Kruh
logo prehis.cz Cestování okres Semily Kozákov Křečovice 1. díl

Kruh

Informace

Městský erb:

Kruh_(Semily)_CoA_CZ

Navštíveno: 10. 9. 2022

Historie: Kruh, malebná obec v okrese Semily, je jako tajemná kniha s neznámým autorem. Nachází se 5 km jihozápadně od Jilemnice, ale její založení je zahaleno tajemstvím. První zmínka o ní pochází z roku 1386, kdy se objevuje jméno Jindřich z Kruhu.

V roce 1406 se v dokumentech objevuje “ves Kruh”, kterou vlastnili Jarek ze Mžan a Oldřich. Tito drobní šlechtici, včetně Jindřicha z Kruhu, pravděpodobně sídlili na malé tvrzi v Kruhu. Přesné umístění tvrze je neznámé, ale nálezy u čp. 67 naznačují, že mohla stát na tomto polokruhovitém návrší.

Existuje teorie, že tvrz měla kruhový tvar, který mohl inspirovat název obce. Oldřich z Kruhu, který zemřel v roce 1415, byl majitelem poplužního dvora, který se nacházel u kružské tvrze. Tento dvůr, spolu s mlýnem pod Kruhem a úroky ve Svojku, Tampli a Městečku, odkázal svým bratřím Jindřichovi a Václavovi, matce Markétě a Heníkovi ze Svojku.

V roce 1492 došlo k rozdělení Štěpanického panství mezi Hynka z Valdštejna a z Jilemnice a Heníka z Valdštejna a ze Štěpanic. Větší část obce Kruh připadla k jilemnickému panství a osm usedlostí k panství kumburskému a oublickému.

V roce 1533 se obec Kruh stala součástí rozsáhlého majetku Mikuláše Trčky z Lípy, když mu Jan ml. Trčka z Lípy prodal hrad Kumburk spolu s mnoha obcemi a také částí Kruhu. V roce 1547 se obec dostala pod správu Arnošta Jilemnického z Újezdce a z Kůnic a po jeho smrti v roce 1577 přešla do vlastnictví jeho syna Záviše.

V roce 1637 se stal držitelem Kruhu Jan Vilém Harrant z Polžic a Bezdružic. V roce 1654 bylo v obci 9 rolníků s potahem, 7 chalupníků bez potahu, 3 hospodáři bez polí, tzv. zahradníci, 2 grunty a 1 domek pustý, 199 strychů rolí. Ke Kumburku příslušelo 5 čísel s 28 kopami z rolí, z čehož roku 1843 bylo 11 čísel, k Jilemnici pak 95 čísel.

Dílčí listina jilemnického panství z roku 1644 uvádí v Kruhu tato jména: Mikuláš Říha, Jan Kubka, Pavel Kužel, Jindra Pavlů a Mikuláš Bušák. Chalupníci, kteří neplatili žádné úroky, byli Jiří Rosa, Jan Petržinec, Tomáš Kužel, Jakub Patien, Tobiáš Kříž a podruzi Petr Švanda, Mikuláš Míšek a Jakub Kříž.

V Kruhu je také zmínka o potoku, v němž se lovily ryby a raci. Poddanské seznamy panství jilemnického z roku 1651 uvádějí v Kruhu zhruba 74 obyvatel a z toho 6 osob starších 50 let, asi 30 lidí osmnáctiletých a mladších a zhruba 53 osob do třiceti let věku. Tehdejším rychtářem byl Mikoláš Kavka.

Podle urbáře panství jilemnického z roku 1688 za majitelky Anny Františky, vdovy Harrantové, bylo v Kruhu osedlých a platem a jinými panství tomuto povinných 14 sedláků s koňmi, 2 bez koní a 5 chalupníků. V jiných pramenech z téhož roku se ve vsi uvádí jeden hostinec, obora Zelená hora, v níž se chovají jeleni a daňci, a rybník Návesník s kapacitou 60 kop.

Podle těchto pramenů žilo v obci 11 chalupníků a 11 rolníků s koňmi. Dále je zde zmínka o obchodu se solí, jenž byl podle výnosu povolen všem poddaných na panství.

V roce 1701 se obec Kruh stala součástí majetku Ferdinanda Bonaventury, říšského hraběte z Harrachů, když mu František Pavel Harrant, svobodný pán z Polžic a Bezdružic, prodal jilemnické panství.

V roce 1770 bylo v Kruhu zaznamenáno 68 domů. O dvacet let později, v roce 1790, bylo v Horním Kruhu 67 stavení, z nichž 9 patřilo ke Kumburku. V roce 1804 se počet domů v obci zvýšil na 122.

V roce 1835 byl Kruh popsán jako obec s 91 domy a 619 obyvateli. Obec měla školu, mlýn, panskou myslivnu a 11 domů s 73 obyvateli patřilo panství kumburskému.

V roce 1848 byly obě části Kruhu spojeny. V roce 1890 byla obec popsána jako ves s farním úřadem v Roztokách, která má 162 domů s 1241 obyvateli. Obec měla tři třídy školy, poštu, telegraf a stanici Rakouské severozápadní dráhy Chlumec – Poříčí, továrnu na různé druhy lněného a bavlněného zboží a mlýn.

V roce 1866, po skončení prusko-rakouské války, zemřelo v Kruhu 32 osob na epidemii cholery. Na přelomu 19. a 20. století zde působil čilý lyžařský sportovní kroužek.

V roce 1921 k obci patřily osady Nouzov a Žebrna a několik samot: Hlaváčova chalupa u Mříčné, dva Bušákovy domky v poli, samota u Sasků, domek Skalských na Číně, Kočárkova chalupa a Fejfarův statek.

Podle sčítání z roku 2023 zde žilo celkem 495 obyvatel. Tato obec, plná historie a změn, je důkazem neustálého vývoje a přizpůsobení se novým dobám.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kruh_(okres_Semily)

Dojmy: Větší obec, nacházející se jihozápadně od Jilemnice, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Boží muka v Kruhu
dům čp. 30 v Kruhu
dům čp. 33 v Kruhu
dům čp. 34 v Kruhu
dům čp. 79 v Kruhu
dům čp. 105 v Kruhu
dům čp. 147 v Kruhu
krucifix v Kruhu
lípa v Kruhu
lípa v Kruhu 2
márnice v Kruhu
pomník obětem 1. světové války v Kruhu
pomník obětem 2. světové války v kruhu
socha sv. Jana Nepomuckého v Kruhu
socha sv. Václava v Kruhu
Tuláčkův statek v Kruhu