Horní Sytová
logo prehis.cz Cestování okres Semily Helkovice Hořensko

Horní Sytová

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2022

Historie: Horní Sytová, malebná vesnice v okrese Semily, je fascinující částí obce Víchová nad Jizerou. Nachází se zhruba 2 km západně od Víchové nad Jizerou a její historie sahá až do roku 1492, kdy zde podle kroniky stála tvrz. Přesné umístění této tvrze je dnes zahaleno tajemstvím. Název Sytová je odvozen od jména Syta, které vzniklo od jména Sytý.

V minulosti byla Horní Sytová součástí panství hrabat Harrachů. Ve 19. a první polovině 20. století byla vesnice známá svým průmyslem. Byla zde pila a mlýnice v objektu Havlenka, mechanická tkalcovna u Mašků, Hájkova cihelna, kde se těžila hlína a vypalovaly se cihly, Mánkova slévárna u Jizerky a Harrachův mlýn při soutoku Jizery a Jizerky. Na místě tohoto mlýna, který v roce 1938 vyhořel, se dnes nachází hotel Jizera, postavený v letech 1968 -73.

Jan Nepomuk Arnošt z Harrachů zde v roce 1754 založil na soutoku řek Jizery a Jizerky velký železářský podnik. Produkce železárny, vyrábějící kujné železo a litinu, stále rostla až do konce 18. století. Avšak od počátku 19. století se produkce železa a litiny stala méně efektivní kvůli rostoucím cenám dřeva. Nakonec Harrachovská vrchnost výrobu opustila a železárnu pronajala Janu Zineckrovi. V roce 1850 huť vyhořela a v důsledku krize železářských podniků nebyla obnovena. Na místě huti byla v roce 1902 postavena papírna, která byla v provozu do roku 1934.

Horní Sytová byla samostatnou obcí od zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Víchová nad Jizerou. Dle sčítání z roku 2021 zde žije celkem 214 obyvatel. Tato vesnice je skvělým příkladem bohaté historie a kulturního dědictví České republiky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Sytov%C3%A1

Dojmy: Malebná vesnice nacházející se západně od Víchové nad Jizerou, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 20 v Horní Sytové
dům čp. 50 v Horní Sytové
dům čp. 54 v Horní Sytové
krucifix v Horní Sytové
Zájezdní hostinec Arnoštov v Horní Sytové
zvonice v Horní Sytové