Bozkov
logo prehis.cz Cestování okres Semily Bořkov Bukovina u Mírové pod Kozákovem

Bozkov

Informace

Městský erb:

Bozkov_CoA_CZ

Navštíveno: 11. 9. 2022

Historie: Bozkov, známý také jako Boskov v německém jazyce a Boskau v minulosti, je malebná obec nacházející se v okrese Semily v Libereckém kraji. Tato obec je situována přibližně čtyři kilometry severně od města Semily.

Historie Bozkova sahá až do roku 1356, kdy je poprvé zmíněn v písemných záznamech. Tehdy Havel Húba z Lemberka daroval klášteru Hradiště nad Jizerou kus lesa, kde mniši založili farnost u Panny Marie v Bozkově. Avšak již kolem roku 1360 tuto ves získal Hašek z Lemberka. V roce 1363 se majitelem stal Boček z Kunštátu a v roce 1380 Jindřich z Valdštejna na Navarově.

Koncem 14. století se Bozkov stal součástí navarovského panství Valdštejnů. Mezi další významné držitele patřili Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. V roce 1635 získal Bozkov hrabě Mikuláš Des Fours jako úhradu za vojenské pohledávky. Bozkov zůstal v držení tohoto rodu až do roku 1748, kdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo.

V roce 1824 se Bozkov dostal do rukou sychrovských Rohanů. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys, avšak toto privilegium později ztratil. Přesto si obec zachovala svou samostatnost až do současnosti. Podle sčítání lidu z roku 2023 zde žije celkem 607 obyvatel. Bozkov je tedy obec s bohatou historií a pevnou komunitou, která si udržuje svou samostatnost až do dnešních dnů.

Zdroj: https://www.obecbozkov.cz/obec/historie-obce

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bozkov

Zdroj: Místopisný slovník historický království Českého - August Sedláček

Dojmy: Velká obec, nacházející se severně od Semil, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 4 v Bozkově
dům čp. 10 v Bozkově
dům čp. 27 v Bozkově
dům čp. 28 v Bozkově
dům čp. 33 v Bozkově
dům čp. 46 v Bozkově
dům čp. 47 v Bozkově
dům čp. 51 v Bozkově
dům čp. 69 v Bozkově
dům čp. 70 v Bozkově
dům čp. 84 v Bozkově
dům čp. 86 v Bozkově
dům čp. 98 v Bozkově
dům čp. 100 v Bozkově
dům čp. 105 v Bozkově
dům čp. 113 v Bozkově
dům čp. 115 v Bozkově
dům čp. 130 v Bozkově
dům čp. 135 v Bozkově
dům čp. 147 v Bozkově
dům čp. 159 v Bozkově
hostinec v Bozkově
kaple u Matičky v Bozkově
kostel Navštívení Panny Marie v Bozkově
krucifix v Bozkově
krucifix v Bozkově
krucifix v Bozkově
NPP Bozkovské dolomitové jeskyně v Bozkově
pomník obětem 1. světové války v Bozkově
pramen u Matičky v Bozkově
socha sv. Anny v Bozkově
socha sv. Jana Nepomuckého v Bozkově
socha sv. Jáchyma v Bozkově
socha sv. Josefa v Bozkově
sousoší Panny Marie z La Saletty v Bozkově
sousoší Piety v Bozkově
starý hřbitov v Bozkově
škola v Bozkově