logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Zvole pomník obětem 1. světové války tvrz Zvole

Zvole - PR Zvolské homole

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Skalnatý vrch Homole s přírodní rezervací Zvolská homole tvoří pravý břeh Vltavy na území Zvole nad Vraným nad Vltavou, je součástí přírodního parku Střed Čech. Svůj název má podle nedaleké obce Zvole a podle tvaru skály, tyčící se nad hladinou Vltavy. Ze skály, která nad Vltavu vyčnívá, je velký rozhled jak na Vrané, tak na nejjižnější části Prahy. Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1989, od Zvole se nachází 1,5 km severozápadním směrem a její rozloha je 47 ha. Rezervace zaujímá vrcholový a četné svahové prostory stejnojmenného vrchu o nadmořské výšce 327 metrů, který geomorfologicky náleží do celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina a okrsku Uhříněveská plošina. Tato lokalita je pak chráněna kvůli vysoké skále, která na sebe váže specifické vzácné rostliny a živočichy. Vyskytují se tu pak jak skalní stepi, tak pastviny, vřesoviště či dubo-habrové lesy. Mezi zdejší vzácné rostliny patří například Prorostlík prutnatý, koniklec luční, lomikámen vždyživý, Hvozdík sivý, tařice skalní, jaterník podléška či křivatec vstřícnolistý. Co se týká fauny, tak se zde nachází mravenec drnový, či nosatec Otiorhynchus rugifrons, který se vyskytuje v čechách pouze na tomto místě.

Zdroj: https://temata.rozhlas.cz/zvolska-homole-prirodni-rezervace-7861417

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvolsk%C3%A1_homole

Zdroj fotografií, krom posledních dvou: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zvolsk%C3%A1_homole

Dojmy: Krásná skála, kam jsem se nedrápal pro nedostatek času.

Mapa

Fotografie

×