logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Zdiměřice Zvole

Zlatníky

Informace

Městský erb:

Zlatniky-Hodkovice_CZ_CoA

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Zlatníky je vesnice a je součástí obce Zlatníky-Hodkovice nacházející se na jihu obce Zlatník-Hodkovic. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1300, kdy jsou zde zmiňováni jako vlastníci bratři pocházející z vlivného Pražského patricijského rodu Dětřich a Konrád Velflovicové. Tito muži právě vystavěli zdejší gotickou tvrz. Tato tvrz je pak poprvé zmiňovaná v roce 1314, kdy tito muži tuto ves znovu vysazovali na purkrechtím právu. Kde se přesně nacházela tato tvrz nevíme, jisté je že v 19. století zde byly zbytky jakési mohutné zdi a brány, které se nacházeli u současného kulturního domu. Tuto teorii vyslovil August Sedláček a následně postupem času byly tyto zbytky upřesněny a bylo zjištěno že se jedná o zbytky vesnického opevnění s baštami. Tento fakt opevněné vesnice je velmi vzácný. Každopádně vraťme se zpět v čase, kdy drželi tuto ves bratři Dětřich a Konrád. Tito bratři postoupili tuto ves prvnímu zdejšímu rychtáři Otovi. V průběhu 2. poloviny 14. století se zdejší majitelé často střídali a v roce 1420 za husitského povstání byla tato vesnice zkonfiskována Pražany. Následně byly zdejší důchody z této vsi roku 1438 darovány kostelu sv. Jiljí na Starém městě Pražském, Betlémské kapli a kostelu sv. Martina v témže městě. Zdejší tvrz po celou svou dobu existence sloužila jako rychta. V roce 1621 byla tato vesnice za povstání proti císaři Starému městu Pražskému zkonfiskována a roku 1626 darována kostelu sv. Jiljí, který v této době získal řád dominikánů. Poslední písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1665 a následně postupně zanikla. Řád dominikánů držel tuto ves až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si tato obec udržela až do roku 1999, kdy byla sloučena s obcí Hodkovice a vznikla tak obec Zlatníky-Hodkovice. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 852 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatn%C3%ADky_(Zlatn%C3%ADky-Hodkovice)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Větší obec, nacházející se v jižní části Zlatníky-Hodkovice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1227
Zlatníky,_Zlatnická,_kaplička
IMG_1225
IMG_1221