logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Zbuzany pomník obětem 1. a 2. světové války

Zbuzany - smírčí kříž 1655

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: O původu tohoto kamene, ačkoliv se řadí mezi smírčí kříže se moc neví. Dle jedněch úvah by se mohlo jednat o keltský menhir, který spadá do doby 3. století před naším letopočtem. Druhá úvaha je že se jedná o smírčí kříž, či kámen, jak dokazuje vyrytý reliéf řeckého kříže na zadní straně kamene. Pravdou je že se může jednat i o kombinaci těchto dvou úvah. Původně tento kámen stál v místech kudy vedla cesta z Pražského hradu na Karlštejn asi 100 metrů od místa, kde se nachází v současnosti. Dle zprávy památkového ústavu je tento kříž buď z pozdního středověkého období, či z ranného novověku. V 50. Letech 20. století byl na svém původním místě tento kříž zahrnut a nakonec v 80. Letech 20. století byl znovu objeven. Následně byl kámen, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování, přesunut na současné místo. Samotná velikost tohoto křížového kamene je na výšku 90 cm, šířku 75 cm a tloušťku 25 cm.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-14463550

Zdroj: http://www.zbuzany-obec.cz/tajemne-pamatky/d-5739

Dojmy: Zajímavý křížový kámen, který je dle mého názoru opravdu jen křížovým kamenem.

Mapa

Fotografie

×