logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Žalov hradiště Řivnáč masový hrob obětem transportu smrti

Žalov - kostel sv. Klimenta

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak toto místo je pevně spjato se začátky Českého království. Tento kostel nechal někdy v době kolem roku 884 vystavět kníže Bořivoj po svém křtu od sv. Metoděje. Kostel byl vystavěn jako rotunda v románském slohu jako první křesťanský kostel na území Čech a zmiňuje se o něm dokonce i Kosmas ve své kronice. Tuto zmínku si zde dovolím citovat:

Druhého dne poučil (Metoděj) vévodu (Bořivoje) i s třiceti dvořany, kteří s ním přišli, o základech víry, a když podle obyčeje vykonali obředný půst, obrodil je přeposvátným pramenem křtu. A když jej ve víře Kristově plně vzdělal, dovolil mu, obohativ ho mnohými dary, aby se vrátil domů, a dal mu s sebou kněze ctihodného života jménem Kaich. Navrátivše se pak domů, usadili řečeného kněze na hrádku, jehož jméno bylo Hradec, a založili tam kostel ke cti blahoslaveného Klimenta, papeže a mučedníka, satanovi mnoho škod působíce a lid Kristu pánu získávajíce.

Během své výstavby je pak zde zmiňován jistým Kristiánem, že při zdejším kostele sloužil kněz Kaich. Další zajímavostí je to že v tomto kostele byl dne 19. února 982 zvolen druhý Pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců. Již ve 13. století prodělal tento kostel první své úpravy, kdy byla ubourána románská apsida a přistavěn byl gotický polygonální presbytář. Tento presbytář byl v 80. a 90. letech 14. století vyzdoben gotickými freskami, které zachycují výjevy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. V 50. a 60. letech 16. století byla přistavěna současná zvonová věž v gotickém či renesančním slohu Do této zvonice byl následně roku 1660 umístěn dodnes zachovaný zvon. V roce 1684 byla zbouraná románská loď kostela a na jejích základech byla vystavěna současná barokní loď kostela. Někdy v době kolem roku 1870 započala tradice poutí do tohoto kostela. Poslední pouť se ale do tohoto kostela konala v roce 1947, kdy byla tato tradice násilím ukončena. K obnově poutí došlo až opět v roce 1991.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-klimenta-13489484

Zdroj: https://www.centralbohemia.cz/dr-cs/26123-levy-hradec-kostel-sv-klimenta.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%BD_Hradec

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-klimenta-levy-hradec

Dojmy: Zajímavý prastarý kostelík, který je spjatý s historií českého státu.

Mapa

Fotografie

×