logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Zvole hasičská zbrojnice kostel sv. Markéty

Zvole - hrad Zvolské Homole

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Zvolská homole (též Homole) je pravěké sídliště a zaniklý středověký hrad. Podle archeologického výzkumu z roku 2004 se na ostrožně nacházelo pozdně eneolitické sídliště. Lokalita byla znovu osídlena a snad i opevněna v době bronzové. Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách však žádné hradiště u Zvole neuvádí. Ve vrcholném středověku byl na místě postaven hrad, o kterém se nedochovaly žádné písemné zprávy. Tento hrad však nebyl nikdy dokončen a dodnes nevíme kdy vznikl, či kdy zanikl. A jak vlastně tento hrad vypadal? Ostrožna je od okolního terénu oddělena ve skále vylámaným příkopem, na jehož vnitřní straně je navršen val, který Tomáš Durdík ve svém popisu neuvedl. Podle něj se nad příkopem zdvihá homolovitý útvar, který by mohl být pozůstatkem zaniklé věže. V takovém případě by hrad mohl patřit mezi hrady bergfritového typu, přičemž další zástavba byla nejspíše dřevěná.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvolsk%C3%A1_homole_(hrad)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hradiste-na-homoli-archeologicke-stopy-14552737

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zvolsk%C3%A1_homole_(hill_fort)

Dojmy: Zajímavé místo, které jsem bohužel nenavštívil, jelikož jsem o něm v době návštěvy nevěděl.

Mapa

Fotografie

×