logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Žalov hradiště Řivnáč

Žalov - hradiště Levý Hradec

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Ačkoliv to na první pohled moc nevypadá, tak se zde rozkládá prastaré hradiště, které je pevně spjaté s historií českých zemí. Zdejší osídlení pochází již z mladší doby kamenné a starší doby bronzové, kdy zde žila únětická kultura. V průběhu 7. a 8. století zde slovanské obyvatelstvo založilo neopevněné sídliště. Již v 9. století zde započala výstavba opevněného hradiště, ve kterém sídlila první Přemyslovská knížata. Zdejší hradiště je ji ž zmiňováno v Kosmově legendární Lucké válce, kde se v tomto hradišti ukryl dle legendy kníže Neklan. Jisté je že s tímto hradištěm je pevně svázaná postava prvního potvrzeného Přemyslovského knížete Bořivoje, který někdy mezi lety 882 – 884 nechal vystavět zdejší rotundu. A také postupně nechával zdejší hradiště více opevňovat. Svého vrcholu co se týká významnosti se toto velké hradiště dočkalo v průběhu 10. a 11. století, což dokládá i fakt, že zde byl jmenován dne 19. února 982 druhý Pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců. V průběhu 13. století Přemyslovci přesídlili na Pražský hrad, ale ještě v letech 1221 a 1233 je zmiňováno že zde sídlili královští úředníci. Právě v roce 1233 bylo zdejší hradiště s tehdejší vsí Hradec předáno do majetku ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Postupem času se na zdejší hradiště zapomnělo a hradiště postupně zaniklo. Dodnes zůstala tak zachovaná nejen rotunda, ale také zbytky původního opevnění hradiště a některé terénní prvky po původních stavbách. Zájem o zdejší oblast se opět obnovil v době Českého obrození v 19. století, kdy zde prováděl archeologický průzkum v letech 1853 – 1855 Václav Krolmus. Na konci 19. století zde pak probíhal archeologický průzkum, který prováděl Čeněk Rýzner a po něm pak na přelomu 19. a 20. století Ladislav Píč. Nejvýznamnější archeologický průzkum zde pak prováděl v letech 1939 – 1941 a v letech 1947 – 1955 Ivan Borkovský. Celé hradiště se pak v současnosti rozprostírá na celkem rozlehlé ploše. Zatím co hlavní hradiště se nachází v oblasti rotundy, tak předhradí se nachází v oblasti pomníku obětem 1. světové války a pokračuje nadále do současné zástavby.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hradiste-levy-hradec/

Zdroj: https://www.levyhradec.cz/index.php?id=2

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hradiste-levy-hradec-2280962

Dojmy: Zajímavé a prastaré hradiště, které oplývá historií.

Mapa

Fotografie

×