logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Vestec Vrané nad Vltavou

Vonoklasy

Informace

Městský erb:

Vonoklasy_CoA

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Vonoklasy je obec nacházející asi 2 km východně od Černošic. Zdejší vesnice je doložena již do 11. století, jelikož z této doby se zde zachoval hrob se šperky, který dokazuje tuto dobu. Samotná první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1227, kdy král Přemysl Otakar I. potvrdil zdejší ves jako majetek kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Tuto listinu následně potvrdil roku 1284 král Václav II. a v roce 1359 císař Karel IV. Zdejší vesnice byla založena jako rolnická vesnice, která se skládala ze dvou lenních dvorů, jež spadaly pod správu hradu Karlštejn a jednoho zemanského dvora., který drželi zemané z Vonoklas až do poloviny 16. století, ale zdejší historii dále rozvedu u tvrze Vonoklasy. Zbytek vsi se stal součástí Zbraslavského panství. Během třicetileté války byla tato vesnice dvakrát Švédskými vojsky vyrabována, a to v letech 1639 a 1648. Nakonec se ves dočkala ještě vyrabování během Napoleonských válek v roce 1741. Někdy v letech 1700 – 1730 byl na jednom manském dvoře vystavěn barokní zámeček podle plánů pro mě neznámého autora. Tuto stavbu pravděpodobně zahájil hrabě Klebelsberk, který tento manský dvůr držel. Tento zámeček ale v roce 1840 vyhořel a následná oprava nebyla nikdy dokončena. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Ve 20. letech 20. století se zdejší torzo zámku dočkalo své demolice. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 562 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vonoklasy

Zdroj: https://www.vonoklasy.cz/historie-obce/

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Menší obec, nacházející se východně od Černošic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0105
IMG_0097
IMG_0140
IMG_0113
IMG_0109
Snímek z 2021-08-06 10-06-59