logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Únětice Vestec

Velké Přílepy

Informace

Městský erb:

800px-Velké_Přílepy_CoA_CZ

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Velké Přílepy se nachází asi 12 km severozápadně od centra Prahy. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak ještě před touto vsí v době neolitu zdejší oblast byla již osídlena kulturou nálevkovitých pohárů. Tuto kulturu pak vystřídala kultura Únětická, která sídlila na jižním okraji současné obce. Samotná vesnice je pak prvně zmiňována v roce 1228, kdy byla součástí majetku Svatovítské Pražské kapituly, které tuto ves daroval král Přemysl Otakar. Během husitských válek byla tato ves kapitule husity zkonfiskována a roku 1436 tuto ves získal král Zikmund, který daroval tuto ves vrchnosti. Někdy v průběhu 1. poloviny 16. století získala tuto ves opět Svatovítská kapitula. Kapitula vlastnila tuto ves až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 3 556 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_P%C5%99%C3%ADlepy

Zdroj: http://www.velke-prilepy.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Velká obec, nacházející se severozápadně od Prahy, kde je jedna kaplička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9043