logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Únětice sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého Únětické pohřebiště

Únětice - špýchar

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato barokní sýpka byla vystavěna z iniciativy zdejšího faráře Václava Nespěšného k uskladňování obilí. Sýpka byla vystavěna roku 1752 a do současnosti se zachoval její původní malebný vzhled, který dotváří vzhled zdejší historické vsi.

Zdroj: https://www.unetice.cz/historie/d-1124

Dojmy: Malebná barokní sýpka.

Mapa

Fotografie

×