logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Úhonice kaple sv. Floriána parní mlýn

Úhonice - kostel Zvěstování Panny Marie

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Zdejší původní kostel byl vystavěn někdy na počátku 14. století v gotickém slohu. Původní gotický kostel se však do současnosti nedochoval, jelikož v průběhu času začal být zchátralí a přestal dostačovat zdejším potřebám. Díky tomu byl roku 1896 původní kostel zbořen a na jeho místě byl vystavěn v letech 1896 – 1897 současný kostel v neogotickém slohu podle plánů Edvarda Sochora. Na stavbu pak dohlížel c. k. vrchní inženýr Matěj Krcha. Svého slavnostního vysvěcení se kostel dočkal dne 11. Září 1898 Strahovským opatem S. Starým O. Praem. V této podobě se pak kostel zachoval až do současnosti a je tak dominantou této obce.

Zdroj: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-k0202174-Kostel-Zvestovani-Panny-Marie-uhonice-cesko/?qt=mg

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený neogotický kostel.

Mapa

Fotografie

×