logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Třebotov tvrz Třebotov

Třebotov - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Zdejší židovská komunita je v Třebotově doložena již na počátku 18. století. Tato komunita tak nechala někdy v době kolem roku 1761 založit zdejší židovský hřbitov. Nejstarší dodnes zachované čitelné náhrobky jsou barokní z roku 1795. Zdejší náhrobky jsou pak převážně barokní a klasicistní. Na zdejším hřbitovu se aktivně pohřbívalo až do příchodu 2. světové válce. V průběhu 2. světové války přestal tento hřbitov být udržován a úmyslně byl ničen. Tento trend se bohužel nezměnil ani v průběhu 2. poloviny 20. století. Poslední pohřeb se zde pak konal v 70. letech 20. století. Většina zdejších náhrobků byla v průběhu období devastace vyvrácena či ukradena. V tomto období byla také zdejšími obyvateli rozebírána hřbitovní zeď či márnice, které jsou v současnosti v troskách. Ještě v roce 2008 byly fragmenty zdejších náhrobků možné najít na okolních pozemcích.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zidovsky-hrbitov-trebotov

Dojmy: Zajímavý a tajemný hřbitov, který má ale velmi ponurou historii.

Mapa

Fotografie

×