logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Třebenice socha sv. Jana Nepomuckého

Třebenice - vodní nádrž Slapy

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Po výstavbě přehrad u Vrané a Štěchovic se postupně zvětšoval zájem o výrobu elektrické energie. Z tohoto důvodu bylo v roce 1945 rozhodnuto o vystavění tzv. Vltavské kaskády, která se skládá z několik mohutných přehrad. Jednou z nich je právě přehrada Slapy, která byla vystavěna v letech 1949 – 1955 v místech zdejších Svatojánských proudů. Nádrž byla vystavěna z betonu o celkové výšce 60 metrů a délce 260 m. V letech 1955 – 1956 postupně byla tato nádrž uváděna do provozu a spouštěna zdejší vodní elektrárna, která je poháněna třemi Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 3 x 48 MW. Tato přehrada má na délku 44 km a plochu 1392 ha. Její průtok je průměrně 84,7 m3/s a její maximální průtok, kterému byla vystavěna v roce 2002 je 3 100 m3/s.

Zdroj: https://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavska-vodni-cesta/vodni-dilo-slapy

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Slapy

Dojmy: Velmi zajímavé a mohutné vodní dílo.

Mapa

Fotografie

×