logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Trnová zámek Trnová

Trnová - kostel sv. Ducha

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy v polovině 14. století v gotickém slohu. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1357, kdy sem byl dosazen první farář. Tento kostel se totiž stal kostelem farním. Podací právo k tomuto kostelu měl Zbraslavský klášter, který nahradili na počátku 15. století Pražské rodiny, kterým bylo toto panství prodáno. Bohužel v době husitských válek zdejší fara zanikla a zdejší kostel se stal filiálním ke kostelu v Líšnici. V roce 1696 zakoupila tento statek rodina Minneti, z jejíchž rodu se stala majitelkou Františka Terezie Minneti provdaná Fritschmannová z Ehrenkronu. Tato žena pak nechala zdejší sešlý gotický kostel barokně obnovit roku 1720 podle plánů pro mě neznámého autora. Františka ale již roku 1722 zemřela, a tak byla následně pohřbena v tomto kostele. Když zdržela v 19. století zdejší panství rodina Škroupova, tak nechal Václav Škroupa přistavět ke kostelu na jižní straně rodinou hrobku, do které byl roku 1860 po své smrti pochován. Následně za dalšího majitele zdejší kostel s farou zpustl, a tak musel být kostel roku 1880 uzavřen a v roce 1881 proběhla generální oprava tohoto kostela. Během této rekonstrukce byla snesena původní cibulovitá báň, která byla nahrazena jehlancovou střechou. V roce 1905 byl upraven hlavní oltář dle návrhu Jaroslava Pantaleona Majora a v roce 1907 byla pořízena beuronská výmalba kostela podle návrhu téhož autora. Když následně probíhala v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století rekonstrukce fasády, tak byl objeven původní gotický portál, který byl ale opět zazděn.

Zdroj: https://www.prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/trnova/kostel.htm

Zdroj: https://www.obectrnova.cz/e_download.php?file=data/editor/53cs_1.pdf&original=Trnova-brozura.PDF

Dojmy: Krásný prastarý kostelík, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

×