logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Tachlovice kaplička

Tachlovice - fara

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Zdejší farnost je poprvé zmiňována již v roce 1351, jaká byla ale její další historie je pro mě neznámé, a to až do třicetileté války. Právě v této válce byla původní fara roku 1631 vypálena Saským vojskem. Současná barokní budova fary tak byla vystavěna 1745, a již v této době získala svou současnou podobu jako patrová zděná stavba se sochou sv. Jana Nepomuckého v nice a krytá valbovou střechou. V průběhu 19. století byly k této budově fary přistavěné dodnes zachované hospodářské stavby. 

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-2327292

Zdroj: https://www.historickaslechta.cz/mista/tachlovice-kostel-sv-jakuba-vetsiho/

Dojmy: Malebný farní areál, nacházející se u zdejšího kostela.

Mapa

Fotografie

×