logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Statenice socha sv. Jana Nepomuckého

Statenice - zámek Statenice

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1227, kdy ji potvrzuje král Přemysl Otakar I. jako majetek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Tento klášter držel tuto ves až do husitských válel, kdy část vsi darovali Husitští Pražené Cardovi z Petrovic a král Zikmund dal část vsi Janu řečenému Sluhovi ze Statenic. Carda ale musel svoji část vsi roku 1454 vrátit. V roce 1466 se pak poprvé zmiňuje zdejší gotická tvrz, kdy v tomto roce daroval král Jiří z Poděbrad Volfgangu Stecherovi z Lautrbachu. Zbytek 15. století se majitelé této vsi často střídali a je tak velmi nepřehledné kdo byl majitelem. Jisté je že v letech 1522 – 1527 seděl na tvrzi Jan Dráb ze Střechova, kterého roku 1534 vystřídal Jiřík ze Čepiroh. V roce 1544 držel tuto ves s tvrzí Václav Slatenář z Drahovic. V roce 1575 získali tuto vesnici páni ze Sezimova Ústí, kteří tuto ves ihned prodali, a to Janu Kalendovi, který byl původně robotný člověk, jež byl zbaven povinnosti poddanství. Tento muž zdejší tvrz se vší prodal Zikmundu Služskému z Chlumu a Tuchoměřic, kterého vystřídal David Bohyně ze Lhoty. Tomuto muži byla ale ves zkonfiskována roku 1625 za účast na stavovském povstání. Následně získal tuto ves s tvrzí Fridrich Talmberk na Vlašimi. Někdy v průběhu třicetileté války byla zdejší ves spolu s tvrzí vypleněna a zpustošena. Následně začali dědici Fridricha budovat na místě tvrze barokní zámek. Pro nedostatek financí ale zámek nebyl dokončen a roku 1665 se stal majetkem Hradeckého biskupství a v roce 1674 zakoupil tuto ves s nedokončeným zámkem svatojiřský klášter na Pražském hradě. Tento klášter nechal následně v 18. století tento barokní zámek barokně dostavět a stejně tak vybudovat hospodářské zázemí. V roce 1782 byl ale tento klášter zrušen a ves se zámkem se stala součástí náboženského fondu, ze kterého ji zakoupil roku 1790 Rudolf hrabě Špork. Následně se majitelé opět střídali, a tak Rudolfa nahradil Staroměstský měšťan František Fügner, následoval Jan Canel z Ehrenbergu, Jan Prokop Hartman z Klarsteinu. Následně jako majitel následoval Josef Löhner, kterého vystřídala hraběnka Barbora Küenburgová, po které přišel Josef z Hochu. Nakonec je zde zmiňován roku 1850 Bedřich Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, jehož rod držel zámek až do konfiskace majetku po 2. světové válce. Po konfiskaci se zámek stal majetkem místního JZD a byl upraven na byty. Následně v průběhu 2. poloviny 20. století přestal být zámek udržován a postupně chátral. Díky tomu se v době mé návštěvy nacházel v dezolátním stavu.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekstatenice.html

Dojmy: Malebný barokní zámek, který je bohužel velmi zchátralý.

Mapa

Fotografie

×